Kháng chiến trong thế chiến II – Theo ngôn ngữ khác