Khi muốn khóc, tôi đeo mặt nạ mèo – Theo ngôn ngữ khác