Khu dành riêng cho người bản địa Mỹ – Theo ngôn ngữ khác