Khu dự trữ sinh quyển thế giới – Theo ngôn ngữ khác