Lâu đài bay của pháp sư Howl (tiểu thuyết) – Theo ngôn ngữ khác