Lãnh đạo tối cao Đảng Lao động Triều Tiên – Theo ngôn ngữ khác