Lò phản ứng hạt nhân nước nặng – Theo ngôn ngữ khác