Lò phản ứng làm chậm neutron bằng than chì – Theo ngôn ngữ khác