Lăng mộ người Thracia ở Kazanlak – Theo ngôn ngữ khác