Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác