Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản – Theo ngôn ngữ khác