La Mã hóa phương ngữ Kiến Ninh – Theo ngôn ngữ khác