Liên đoàn Công nghiệp âm nhạc Ý – Theo ngôn ngữ khác