Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác