Liên đoàn các hiệp hội bóng đá Uganda – Theo ngôn ngữ khác