Liên minh chính phủ Kampuchea Dân chủ – Theo ngôn ngữ khác