Liên minh giữa Thụy Điển và Na Uy – Theo ngôn ngữ khác