Linh dương hoẵng thông thường – Theo ngôn ngữ khác