Mô hình hóa và chế tạo kĩ thuật số – Theo ngôn ngữ khác