MacGyver (phim truyền hình 2016) – Theo ngôn ngữ khác