McDonnell Douglas F-4 Phantom II – Theo ngôn ngữ khác