Mette-Marit, Thái tử phi Na Uy – Theo ngôn ngữ khác