Nam có quan hệ tình dục với nam – Theo ngôn ngữ khác