Ngân hàng Phát triển Hồi giáo – Theo ngôn ngữ khác