Người Hobbit: Đại chiến với rồng lửa – Theo ngôn ngữ khác