Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model, Mùa thi 8 – Theo ngôn ngữ khác