Người nói tiếng Thụy Điển ở Phần Lan – Theo ngôn ngữ khác