Nghĩa trang Do Thái cổ, Wrocław – Theo ngôn ngữ khác