Nguyên soái Liên bang Xô viết – Theo ngôn ngữ khác