Nguyễn Hữu Thắng (cầu thủ bóng đá sinh 1972) – Theo ngôn ngữ khác