Nguyễn Thị Sen (vận động viên) – Theo ngôn ngữ khác