Những cuộc xâm lược của người Hồi giáo – Theo ngôn ngữ khác