Những nụ hồng hãy nhanh tay góp nhặt – Theo ngôn ngữ khác