Oboro (tàu khu trục Nhật) (1930) – Theo ngôn ngữ khác