Phép dựng hình bằng thước kẻ và compa – Theo ngôn ngữ khác