Phong tục gọi tên Tây Ban Nha – Theo ngôn ngữ khác