Phong trào Cơ Đốc giáo phi hệ phái – Theo ngôn ngữ khác