Quân hàm Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba – Theo ngôn ngữ khác