Roman Anatolevich Pavlyuchenko – Theo ngôn ngữ khác