Run to You (bài hát của Whitney Houston) – Theo ngôn ngữ khác