Sân bay Đông Giao Giai Mộc Tư – Theo ngôn ngữ khác