Sân bay quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc – Theo ngôn ngữ khác