Sân bay quốc tế Daniel Oduber Quirós – Theo ngôn ngữ khác