Sân vận động Quốc gia, Singapore – Theo ngôn ngữ khác