Sân vận động quốc gia, Singapore (cũ) – Theo ngôn ngữ khác