Sử dụng vũ khí hóa học trong nội chiến Syria – Theo ngôn ngữ khác