Sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I – Theo ngôn ngữ khác