Saint-Denis, Thung lũng Aosta – Theo ngôn ngữ khác