Salvelinus malma – Theo ngôn ngữ khác

Salvelinus malma có sẵn trong 19 ngôn ngữ.

Trở lại Salvelinus malma.

Ngôn ngữ