Siêu cúp bóng đá Đông Nam Á - Đông Á – Theo ngôn ngữ khác